ปฎิทินงาน

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

รพ.สต.บ้านขาม นำนวตกรรมโชว์ งาน"อัตลักษณ์ญ้อ" ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

รพ.สต.บ้านขาม นำนวตกรรมโชว์ งาน"อัตลักษณ์ญ้อ" ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
นางรัตติกร แสนวัง ผอ.รพ.สต.บ้านขาม พร้อมด้วยทีมแพทย์แผนไทย นำนวกตกรรม "เสื้่อตะไคร้หอมไล่ยุง" ของ รพ.สต.ร่วมออกงาน "อัตลักษณ์ญ้อ" ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ บ้านสา ตำบลคลองขาม โดยได้รับเกียรติสูงสุด จาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  และผวจ.กาฬสินธุ์ และนอภ.ยางตลาด เข้าเยี่ยมชมบู๊ท ของ รพ.สต.บ้านขาม